Paslaugos Spausdinti
  • Želdinių ir želdynų inventorizavimas;
  • Medžių būklės ekspertizė (priklausomai nuo reikiamo tikslumo - pagal vizualinius rodiklius arba su Preslerio grąžtu);
  • Teritorijos įtraukimo į miškų plotą ar į saugotinus želdinius pagrįstumo vertinimas (ekspertizė);
  • Dendrologinė ekspertizė;
  • Parkų ir skverų želdinių tvarkymo projektų rengimas (ir kertamų medžių pažymėjimas natūroje);
  • Želdinių ir želdynų planų, planšetų parengimas ir spausdinimas (A4 - A0 ir didesniu formatu);
  • Parkų ir skverų želdinių tvarkymas - pavojingų, blogos būklės medžių šalinimas, genėjimas, krūmynų ar mišku apaugančių teritorijų kirtimas, apleistų teritorijų ,,suparkinimas";
  • Kitos panašaus pobūdžio paslaugos.

Paslaugos teikiamos fiziniams ir juridiniams asmenims visoje Lietuvoje