O TAIP – KONKURENTAI... Spausdinti

1) Jeigu norite turėti problemų su želdinių inventorizacijos projektais - būtinai kreipkitės į ex Valstybinį miškotvarkos institutą (VMI)   :-)

Molėtų rajono savivaldybė su šia organizacija turi ,,malonaus" bendravimo patirtį. Dar 2012 m. vasarą VMI laimėjo 10 miestelių želdinių inventorizavimo konkursą ir darbus turėjo padaryti iki gruodžio mėnesio. Deja, ... ir savivaldybė beveik 2 metus bylinėjosi kol atgavo savo pinigus. Jei netikite - pasidomėkite savivaldybėje...

Tačiau, ex VMI administracija pasižymėjo ,,atkaklumu", tad savivaldybei konkursą paskelbus iš naujo, VMI vėl dalyvavo ir dar sumažinę kainą vėl laimėjo. Kadangi VMI turėtus želdinių inventorizacijos specialistus jau buvo atleidęs, tad į šių miestelių želdinių inventorizacijos medžiagą silpnų nervų piliečiams geriau nežiūrėti... :-)

Beje, ilgą laiką VMI savo internetinėje svetainėje reklamavosi, kad yra vykdę ,,Panevėžio miesto želdynų inventorizaciją bei ūkinių priemonių nustatymą". Tačiau jei pasidomėtumėte Panevėžio miesto savivaldybėje - išgirstumėt, kad inventorizaciją darė mūsų kolektyvas, o VMI net konkurse nedalyvavo. Va čia tai lygis :-)  O įdomiausia, kad 2011.12.23 d. www.prokuraturos.lt puslapyje nurodoma, kad Miškotvarkos instituto direktorius ir Panevėžio miesto administracijos direktorius ,,draugiškai" suklastojo želdinių inventorizavimo sutartį ir jos įvykdymo dokumentus :-)

2) VĮ Valstybinis žemės fondas jau 10 metų skelbiasi padaręs Kauno miesto želdinių inventorizavimą. Kadangi savivaldybė duomenis skelbia viešai - kiekvienas gali pamatyti kokie želdinių ,,specialistai" ten dirbo: http://aplinka.kaunas.lt/modules/content/print.php@pg=167&lang=1&menu_id=11.html. Užmetėme akį ir mes - iš karto kilo visa eilė klausimų:

a) cituojame ,,Inventorizacijos metu Kauno mieste (11268 ha teritorijoje) identifikuota 350 medžių, krūmų rūšių ir formų". TIK??? Juk jų mieste bent 2, o gal ir 3 kartus daugiau yra. Pvz., daug mažesniame Alytaus mieste mes identifikavome - 456 medžių bei krūmų rūšis ir formas. Netgi tokiame mažučiame Visagino mieste (turinčiame vos 295 ha urbanzuotą teritoriją) identifikavome 281 sumedėjusių augalų rūšį ir formą, o čia juk KAUNAS su beveik 40 kartų didesniu inventorizuotinu plotu.

b) Kaip vyraujantis medis želdiniuose paminėtas ir ,,Gluosnis" - įdomu koks? Bent rašytų ,,gluosniai", jei jau rūšių neatpažįsta. :-)      O kad neatpažįsta, galima įsitikinti, kad ir prie tilto, vedančio nuo salos link fontano Laisvės al. (prie degalinės) - kur juodu ant balto parašyta, kad auga ,,baltasis gluosnis", o realiai ten siauralapis žilakrūmis. Valstybinės miškų tarnybos kieme jau keliasdešimt metų ramiai sau auga turkinis lazdynas - pagal ŽF inventorizaciją  - tai ,,mažalapė liepa inventorizuota ,,priešpiet". Negi užsakovams ar visuomenei aktualu ar dirbta valgius ar nevalgius?        Galite patys įsitikinti :-)

c) Egzotinės rūšys:

* ,,riešutmedžiai (įvairūs)" - aišku..., kas gi juos beatpažins, nenaudėlius :-)

* ,,pušys (juodosios, vanhuto, bankso, kalninės)" - Visų pirma, labai įdomu, nuo kada Bankso ir kalninės pušys Lietuvoje pradėtos laikyti egzotinėmis rūšimis; visų antra - kas per pasaulio 8 stebuklas ta Vanhuto pušis ???

* ,,kėniai" - visų pirma kokie?; visų antra - negi tai egzotinės rūšys, jei apie visus vienu metu kalbama ?

d) Želdinių būklės lentelėje, grafoje ,,bloga būklė" įrašyta rūšis - ,,paprastasis gluosnis". O kas čia per retenybė? Negi Valstybinio žemės fondo ,,specialistai" jau ir botaninius terminus gali keisti savo nuožiūra?

e) Kaune pilna Gluosnių svyruoklių - kažin kuriame vadovėlyje aprašyta tokia dendrologinė rūšis? Didžialapės liepos pavadintos paprastosiomis ir t.t. ir pan. Šios klaidos akis bado, net natūron nevažiuojant, o nuvažiavus ir apžiūrėjus pvz., esamą medžių būklę ir nurodytą - pasidaro ir visiškai nejuokinga...


3) VĮ Valstybinis žemės fondas pagal toponuotrauką pabandė atlikti Trakų senamiesčio želdinių inventorizaciją - rezultatai vėlgi gavosi apgailėtini:

a) dalis medžių sugebėta praleisti, o kai kurie seniai nukirsti medžiai ne tik ,,atgimė" planinėje medžiagoje - dar ir ūkinės priemonės jiems suplanuotos... :-)

b) Vertintų medžių aukščiai nesutampa su realybe iki 6 metrų - o juk gatvių ar parkų želdiniuose neretai labai svarbu žinoti tikslų aukštį sprendžiant dėl medžio pavojingumo, genėjimo, surišimo ar iškirtimo tikslingumo.

c) medžių būklės su realybe (ekspertuotoje teritorijoje) sutapo apie 10 proc. atvejų - sveiki medžiai aprašyti kaip blogos būklės ir kirstini, o supuvę - kaip sveiki ar beveik tokie... :-)

d) medžių rūšys parašytos - neįtikėtina, bet mažalapės liepos dažniausiai pažintos :-), tačiau kitokių ,,perliukų" pilna. Jei atsiras pageidavimas susipažinti - galime pateikti mūsų ir VŽF atliktos inventorizacijos palyginimą... :-)

e) Savivaldybė kelis kartus prašė VŽF ištaisyti esamas grubias klaidas, tačiau darbų vykdytojai atsisakė, motyvuodami, kad neturi kompetentingų specialistų. O tai kodėl tada visuose įmanomuose želdinių inventorizacijos konkursuose dalyvauja? :-)

Galėtume ir patylėti, bet kai dėl tokių ,,darželinukiškų" klaidų tenka nepelnytai išgirsti kaltinimus, kad VISOS želdinius inventorizuojančios organizacijos yra brokdariai - tylėti neišeina :-)   Tad nusprendėm, kad ,,ypatingai nusipelniusieji" turi būti išviešinami. :-)

Norime pastebėti, kad VĮ Valstybinis žemės fondas be abejo laimės dalį 2020 m. Lietuvoje skelbiamų želdinių inventorizacijos konkursų, tačiau tų konkursų organizatoriai visada gali kreiptis į UAB ,,Želdynų vizija", kad už simbolinį mokestį arba vien už teisę paskelbti viešai patikrinimo rezultatus būtų atlikta VŽF darbų bet kurio fragmento kokybės patikra (auditas). :-)