DUK Spausdinti

1) Ar želdinius galima inventorizuoti kiaurus metus, ar yra sezoniškumas?

Želdinių ir želdynų inventorizavimo sezonas (kai darbus galima atlikti tikrai kokybiškai) yra pakankamai trumpas – maksimaliai iki 5 mėnesių (V.1 d. – X.1 d.); Kitu metų laiku inventorizacija gali būti tik apytikslė. Nepriklausomai nuo inventorizuotojų profesionalumo, žiemą neįmanoma atpažinti dekoratyviųjų veislių su karpytais, spalvingais lapais ir pan...

2) Kaip tinkamai suformuluoti Želdinių ir želdynų inventorizavimo konkurso ir techninių sąlygų reikalavimus?

Galima pasikonsultuoti su savivaldybėmis, kurios tokius konkursus jau vykdė arba kreiptis į LR Aplinkos ministerijos želdinių būklės ekspertus želdynų ir želdinių inventorizavimo klausimais.    UAB ,,Želdynų vizijos" direktorius dr. Julius Bačkaitis yra vienas iš tokių ekspertų. Paslauga teikiama nemokamai ir Savivaldybės besikreipiančios šiuo klausimu niekuo neįsipareigoja.

3) Kiek UAB ,,Želdynų vizija" turi specialistų? Kokio dydžio objektą gali padaryti per vieną sezoną kokybiškai?

Keturi specialistai dirba pastoviai, dar keturi - rezerve. Vidutinė specialistų inventorizavimo paslaugų teikimo trukmė - 4 metai, vadovo - 12 metų.       Per vieną sezoną, nepriimdami naujų specialistų, kokybiškai spėtume inventorizuoti bet kurią miesto ar rajono savivaldybę, gal būt išskyrus Vilniaus miesto savivaldybę. Realiai 6 patyrusių specialistų pilnai pakanka 5-7 savivaldybių kokybiškai inventorizacijai, jei sutartys pasirašomos laiku.

4) Kokie želdinių inventorizavimo įkainiai?

Komercinė paslaptis Tongue out Pasidomėkite savivaldybėse, kuriose tokio pobūdžio darbai buvo atliekami.    Kita vertus - anokia čia paslaptis - 20 - 120 eurų/ha (atmetus vandenis ir miškus). Priklausomai nuo inventorizuotino ploto, atstumo iki objekto, apsigyvenimo galimybių, atlikimo skubumo, parkų kiekio, mūsų užimtumo, sezono laiko ir pan.

Atskirais atvejais gali būti taikomi mažesni įkainiai (ypač nuolatiniams klientams). Maksimalus įkainis - jei Užsakovas pats dar nelabai žino ko nori.

Žymiai brangiau kainuoja detalus želdinių inventorizavimas dvarų ir kituose parkuose, kuriuose atliekama kiekvieno medžio įvertinimas pagal dendrologinius, dendrometrinius parametrus, nustatoma būklė, jos blogėjimo priežastys, reikalingos ūkinės priemonės bei atliekamas (sutartiniais ženklais) sužymėjimas kirstinų medžių planinėje medžiagoje ir natūroje.

5) Kiek kainuoja fizinio ar juridinio asmens valdoje augančių medžių inventorizacija, jų atkuriamosios vertės paskaičiavimas, kirstinų medžių atžymėjimas jų aprašyme, planinėje medžiagoje ar natūroje?

100 eurų minimali kaina, bet kaip tradicija visi kreipiasi su gerokai didesnėmis problemomis, kurių sprendimas reiklauja ne elementarių dendrologinių žinių, o ,,kieto" Miškų ir Želdynų įstatymų bei poįstatyminių aktų išmanymo bei gausios patirties ekspertizių, išvadų, tvarkymo projektų rašyme savivaldybėms ir teismams. Tokiu atveju kaina už objektą kyla iki 200-300 eurų ir daugiau + kelionės išlaidos. Nuo medžių kiekio tokiu atveju kaina priklauso tik sąlyginai...

6) Ar galite inventorizuoti ir sutvarkyti dvaro parko želdinius? Kiek tai kanuotų?

Galime. Ir tikrai nesigailėtumėte mus pasirinkę. Su Kutūros paveldu pabandytume viską suderinti. Įkainiai skirtųsi priklausomai nuo Lietuvos vietovės ir pageidaujamos atlikimo spartos. Medieną visą paliktume Užsakovams, tad geriausių medžių iš parko tikrai neišpjautume :-)

7) Kaip skirstosi mediena pagal kaitrumą?

Yra 3 kairtumo (kaloringumo grupės).

I grupė - B, U, Ą, K, Sb, M, Guobiniai, Robinija, Vaismedžiai (2500-2000 kcal)

II grupė - P, J, Bl, Kaštonas (2000-1800 kcal)

III grupė - E, D, L, T, Gl, Bt, Iv, Kėnis (1700-1500 kcal)

Juo drėgnesnė mediena - juo mažiau kalorijų. Papuvusi mediena t.p. mažiau kaitri.

8) Kas Lietuvoje dar vykdo želdinių inventorizavimą?

Profesionaliai - be mūsų - niekas.

Mėgėjiškai - Valstybinis žemės fondas ir Valstybinis miškotvarkos institutas (jei neklystu, dėl broko želdinių inventorizavimo veiklą jiems teko nutraukti) + dar kelios organizacijos, kurios (2009-2012 m.) yra parengusios po 1 (2) želdinių inventorizacijos projektus savo ,,prieteliams". :-)

Jūsų pačių labui, prieš kreipiantis į VŽF ir VMI dėl želdinių inventorizavimo, labai rekomenduoju pasidomėti apie jų darbų atlikimo kokybę ir terminų laikymąsi pas ankstesnius užsakovus. Jei mus galite laikyti suinteresuotais asmenimis, tai užsakovai tikrai nemeluos.

Savo ruožtu mes tik norėtume atkreipti dėmesį, kad jei želdinių inventorizavimą (darbdavių verčiami) vykdo geografai ir kitų specialybių atstovai, kurie niekada nestudijavo Miškų fakultete dendrologijos, o juo labiau dekoratyviosios dendrologijos, parkotyros, želdynų dizaino ir pan. dalykų, tikėtis gerų rezultatų nėra ko... :-)